การรักษาพยาบาลแก่แรงงานข้ามชาติ

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้งบประมาณราว 2.55 พันล้านบาทในการให้การรักษาพยาบาลแก่แรงงานข้ามชาติใน 31 จังหวัดชายแดนระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกือบ 50% กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่านายแพทย์พิสิฐศรีประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจังหวัด 5 ดร. พิสิฐกล่าวว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เรียกร้องจำนวน 1.1 ล้านบาท

สถานการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานใหม่ด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดนระดับจังหวัดเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดการด้านการเงินในรูปแบบต่างๆเช่นบัตรประกันสุขภาพสำหรับผู้ถือบัตรผ่านแดนการประกันสุขภาพประจำปีมูลค่า 2,700 บาทต่อหัว แรงงานข้ามชาติรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพชายแดนและการจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อลดภาระในโรงพยาบาลนายพิสิฐกล่าว