กำจัดสาหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงิน อย่างเห็นผลรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย

กำจัดสาหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงิน อย่างเห็นผลรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ลดกากตะกอนอินทรีย์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งน้ำ

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วภายใน1 สัปดาห์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ผลระยะยาว ปลอดภัยต่อคน และสัตว์น้ำ
จุลินทรีย์ สูตรพิเศษ เป็นเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยที่สุด สำหรับการ กำจัด สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในระบบบำบัดน้ำเสีย ทะเลสาบ และ แม่น้ำ
100 % เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
100 % ปลอดภัยต่อ สัตว์น้ำ
ไม่ก่อโรค
ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย สำหรับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ ใน ไมโคร Blaze® FOG จะออกแย่งอาหารจาก สาหร่ายสีเขียว ในแหล่งน้ำ ทำให้ สาหร่ายสีเขียว อดอาหาร หิวโหย ตายไป และกลายมาเป็นอาหาร จุลินทรีย์สามารถแบ่งตัวเพิ่ม 2 เท่า ทุกๆ 20 นาที ทำให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดของสาหร่าย
จึงทำให้ปริมาณสาหร่ายสีเขียวลดลง และยับยั้งการเกิดสาหร่ายสีเขียว ทำใให้แหล่งน้ำสะอาด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ลดปริมาณ ไนโตรเจน อะมิโน และ ฟอสฟอรัส ในน้ำ
ควบคุมปริมาณ สาหร่ายสีเขียวแกมเงิน
ลดปริมาณกากอินทรีย์ตะกอน (เฉลี่ย 30 ซม – 60 ซม ต่อปี)
ลดกลิ่นเหม็น
ทำให้น้ำสะอาด ซึ่งดีต่อสัตว์น้ำ
ทำให้น้ำสะอาดใส
ไม่มีสารตกค้าง และปนเปื้อน

การใช้งาน
สำหรับการกำจัด และย่อยสลายตะกอนอินทรีย์ในน้ำ
ครั้งแรก ในการเริ่มต้น ควรผสม ไมโคร-เบลส 10 ลิตร สำหรับเนื้อที่ 1 ไร่ /1,600 ตารางเมตร ( 1 ลิตร/ 158 ตารางเมตร)
ครั้งต่อไป ใช้ ควรผสม ไมโคร-เบลส 2 ลิตร สำหรับเนื้อที่ 1 ไร่
ก่อนใช้งาน ควรผสมไมโคร-เบลส ในน้ำสะอาดเสียก่อน เพื่อให้จุลินทรีย์ออกจากสปอร์และพร้อมทำงาน