กำหนดเป้าหมายขจัดเซลล์มะเร็ง

การพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ AML เป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากปัจจัยด้านโมเลกุลที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในหมู่ผู้ป่วย นักวิจัยระบุว่ามีกลุ่มพันธุกรรมอย่างน้อย 11 ชนิดและค้นพบการกลายพันธุ์ที่แตกต่างกันหลายพันครั้งระหว่างเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย การรักษามะเร็งที่กำหนดเป้าหมายซึ่งพยายามขจัดเซลล์มะเร็ง

ด้วยการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของโมเลกุลเฉพาะอาจใช้งานได้เฉพาะเมื่อให้กับผู้ป่วยที่ AML มีคุณสมบัติของโมเลกุลที่ถูกต้อง จนถึงขณะนี้นักวิจัยยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาที่เฉพาะเจาะจง การศึกษาใหม่รายงานผลเบื้องต้นจากโปรแกรม BeatAML ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่การทดลองทางคลินิก ทีม Druker ซึ่งรวมถึงผู้ทำงานร่วมกันที่ศูนย์การแพทย์ทางวิชาการ 11 แห่งและ บริษัท ด้านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 11 แห่งรวบรวมและวิเคราะห์ตัวอย่างเซลล์มะเร็ง 672 ตัวอย่าง