ขึ้นค่าตั๋วเข้าชม’ทัชมาฮาล’5เท่า! หวังลดความเสียหาย

หน่วยงานของรัฐที่ดูแลทัชมาฮาลประกาศขึ้นค่าตั๋วเข้าชม”ทัชมาฮาล”มากถึง 5 เท่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ว่า ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักในเมืองอักราซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย โดยเฉลี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมากที่สุดที่เดินทางมาเที่ยวชมทัชมาฮาลตกราววันละ 10,000-15,000 คน และเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกือบ 6.5 ล้านคน

เพื่อเป็นการลดจำนวนนักท่องเที่ยวและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอนุสรณ์สถานแห่งความรักสมัยศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล ชาห์ จาฮัน เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระมเหสีมุมตัส มาฮาลนั้น หน่วยงานของรัฐบาลอินเดียที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทัชมาฮาลได้ประกาศขึ้นค่าตั๋วเข้าชมสำหรับชาวอินเดียจากเดิม 50 รูปี เป็น 250 รูปี ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการไปเยือนมรดกโลกแห่งนี้ตามประกาศขององค์การยูเนสโกทางตอนเหนือของอินเดีย ก็จะต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเพิ่มขึ้นจาก 16 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 19 ดอลลาร์สหรัฐ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสำรวจโบราณคดี หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาโบราณสถานทัชมาฮาล กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเข้าชมเพิ่มขึ้นก็เพื่อลดจำนวนรอยเท้าที่เหยียบย่ำที่อาจทำให้เสียหาย คาดว่าจะลดจำนวนนักท่องเที่ยวได้ราวร้อยละ 15-20 และรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะนำไปใช้ในการดูแลและบำรุงรักษา

ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ทางการอินเดียประกาศที่จะหาทางควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้วันละ 40,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีสูงสุดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากถึง 70,000 คนต่อวัน

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้กับหินอ่อน พื้น กำแพงและรากฐาน เจ้าหน้าที่พยายามหาทางยับยั้งไม่ให้หินอ่อนสีขาวกลายเป็นสีเหลือง เพราะมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเมืองอักรา นอกจากนั้นยังมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากมูลหรือของเสียของแมลงที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมนาหนึ่งในแม่น้ำที่มีมลภาวะมากที่สุดของอินเดีย