คลังใช้ยาแรงแจกเงินคนละ 1,500 บาทเที่ยวเมืองรอง

ความคืบหน้าถึงการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อไหร่ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่มีการพิจารณาคือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการแจกเงิน 1,500 บาท เที่ยวเมืองรองในไทยโดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วและเห็นพ้องกันว่าเป็นมาตรการที่สมควรมี

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหารือกับท่องเที่ยวว่าควรจะออกมาในรูปแบบใดอย่างไรก็ตาม มาตรการแจกเงินคนละ 1,500 บาทเที่ยวเมืองรองของเดิมที่รัฐบาลเคยคิดมาก่อนนั้น คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 15,000 ล้านบาท พร้อมวางเงื่อนไขแจกเงินให้คนที่มีอายุ 18 ปี ซึ่งมีอยู่ราว 10 ล้านคน โดยให้ใช้จ่ายท่องเที่ยวจังหวัดรอง 55 จังหวัด ส่วนมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 10% ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมสรรพากรเร่งศึกษาให้เร็วที่สุด โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเดินทางไปมอบนโยบายกับสรรพากร และคาดว่าจะเห็นความชัดเจน