สภาอินโดนีเซียเห็นชอบแก้ ก.ม.กำกับดูแลหน่วยปราบทุจริต

รัฐสภาอินโดนีเซียลงมติเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้กฎหมายกำกับดูแลคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตหรือเคพีเค (KPK) ด้านนักเคลื่อนไหวเกรงว่าจะเป็นการบั่นทอนอำนาจของหน่วยงานนี้ในการปราบปรามทุจริต

รัฐสภาอินโดนีเซียผ่านญัตติเมื่อสัปดาห์ก่อนให้อภิปรายเรื่องการแก้ไขกฎหมายตั้งเคพีเคปี 2545 ด้วยการให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบุคคลภายนอกซึ่งมีอำนาจหลักคือ การอนุญาตดักฟัง กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตพากันประท้วงหน้าสภาก่อนการลงมติวันนี้ โดยให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เคพีเคอ่อนแอลง เนื่องจากผู้ตรวจสอบอิสระของเคพีเคจะกลายเป็นข้าราชการ เสี่ยงถูกกดดันมากยิ่งขึ้น เพราะการสอบสวนของเคพีเคส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา

ด้านสมาชิกสภาปัดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า หน่วยงานรัฐทุกแห่งในโลกต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล สภาต้องการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่จะสร้างหลักประกันว่าการบริหารเคพีเคจะมีความรอบคอบและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดกล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า การตั้งคณะกรรมการบุคคลภายนอกจำเป็นต่อการมีธรรมาภิบาล เขาจะเป็นคนคัดเลือกเอง โดยจะมีนักวิจัยและนักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตรวมอยู่ด้วย แต่จะไม่มีนักการเมืองหรือข้าราชการ ประธานาธิบดีจะต้องลงนามร่างแก้ไขกฎหมายภายใน 30 วันจึงจะมีผลบังคับใช้.