อังกฤษเสนอสายการบินยุติโปรแกรมสะสมไมล์หวังลดภาวะโลกร้อน

มาตรการของการรับมือวิกฤติการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับมาตรการอันจะนำไปสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ทางคณะกรรมการ CCC ได้เสนอแนวทางการลดปล่อยคาร์บอนไว้หลายมาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ เสนอให้บรรดาสายการบินต่างๆ แบนหรือยุติโครงการสะสมไมล์

ที่ผลักดันให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยขึ้น และบ่อยมากพอเพื่อใช้เป็นแต้มสำหรับการนำไปแลกเป็นสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การแลกเที่ยวบินฟรี การอัปเกรดที่นั่งของสายการบิน การแลกของสมนาคุณ การได้รับสิทธิในการขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารคนอื่น หรือบริการและสิทธิพิเศษพิเศษต่างๆกับทั้งสายการบินและบัตรเครดิตร่วมรายการ รวมไปถึงการ ‘รักษาสถานะ’ ของผู้โดยสารชั้นดีของแต่ละสายการบิน ซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ส่งผลโดยตรงกับการปล่อยคาร์บอนที่มากขึ้น นอกจากนั้นทางคณะกรรมการ CCC ยังระบุด้วยว่า การเดินทางด้วยเครื่องบินคือวิธีการสร้างมลพิษให้กับชั้นบรรยากาศของโลกที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่ถูกและรวดเร็วที่สุดที่มนุษย์จะสามารถเพิ่มการสร้าง ‘คาร์บอนฟุตปริ้น’ ให้กับโลก โดยหนทางที่จะทำให้อังกฤษสามารถบรรลุเป้าหมายของความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ‘ความตกลงปารีส’ ก็คือการการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2050 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษคือประเทศแรกที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายกับเป้าหมายนี้