อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เกิดจากการผนวกรวมวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวมเข้าด้วยกัน 4 แห่ง โดยติดต่อกันเป็นผืนเดียวเมื่อปี พ.ศ.2524 มีเนื้อที่ 731,250 ไร่ ครอบคลุมอำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยหลวงนั้นมีสภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ จุดสูงสุดคือยอดดอยหลวง สูง 1,694 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภายในอุทยานฯ มีความหลากหลายด้านชีวภาพ อุดมได้สัตว์ป่าและแมกไม้นานาพรรณ น้ำตกปูแกง ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเชียงราย ที่มาของน้ำตกสายนี้เกิดจาก น้ำที่ไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนก่อให้เกิดชั้นน้ำตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น และบริเวณน้ำตกมีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลียบชมน้ำตกขึ้นไปได้ตลอดทาง ไม่ไกลกันจากอุทยานฯ มานัก จะมีศาลเจ้าจี้กงอยู่ริมทางซึ่งคุณสามารถแวะไปนมัสการรูปเคารพของ “จี้กง” พระอรหันต์ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน พร้อมชมทิวทัศน์ของอำเภอพานจากบนศาลเจ้าแห่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand