เวิลด์แบงก์พอใจการทำงานรัฐบาล

วิษณุ เผยผู้อำนวยการธนาคารโลก พอใจภาพรวมการทำงานรัฐบาล ก่อนฝากไทยเร่งปรับปรุงกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ช่วย SME รายย่อย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังนายอูลริค ซาเกา (Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดลำดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เข้าพบว่า ผู้อำนวยการเวิลด์แบงก์พอใจภาพรวมการทำงานของรัฐบาล แต่ยังมีข้อแนะนำอยากให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งทางเวิลด์แบงก์ มองว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมประกอบการธุรกิจ SME ขนาดเล็ก จึงอยากให้มีการขยายหลักประกัน เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ซึ่งรัฐบาลมองว่าอาจมีความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะในการพิจารณา หากไม่เร่งปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็จะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงการจัดอันดับอย่างเดียว แต่การปรับปรุงกฎหมายต้องดูภาพรวมในการส่งเสริมธุรกิจหรือไม่ด้วย .-สำนักข่าวไทย